top of page
_DSC5678.jpg

KÖRSÅNG

Amy började sjunga i kör redan när hon var 7 år. Hon älskade det från första stund. Efter många körer började hon sjunga i

Stockholm City Voices, där hon fortfarande är aktiv. Stockholm City Voices är en av världens bästa barbershopkörer. I sommar åker kören till USA och tävlar. 

Efter alla utbildningar där hon endast nosat på dirigering började hon nu läsa till dirigent. Under en period hjälpte hon till att leda kören när ordinarie dirigenter inte hade möjlighet.

Efter flytten tillbaka till Degerfors började hon leda Sonoruskören och senare Karlskogabaserade Öjebokören.

Hösten 2019 startade Amy upp sin egen körverksamhet.

Glaadkören

I Glaadkören kan alla som vill vara med. Det finns inga krav på vare sig notläsning eller erfarenhet. Vi lär oss sångerna genom att lyssna och härma. Jag sjunger före och kören härmar. Även rörelser till sångerna vi sjunger övas in på samma sätt.

Det ska vara roligt att vara med i Glaadkören Som medlem får man även tillgång till alla stämmor digitalt via hemsidan. 

bottom of page